Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty CP Vinaconex thành công tốt đẹp

Ngày 17/4/2018, Tổng công ty CP Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8 giờ với sự tham dự của 88 cổ đông, đại diện cho 388.368.528 cổ phần, tương đương với 87,92% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội còn có sự tham dự của: Đại diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông  quân đội (VIETTEL); Lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;  Các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội.

Về phía Tổng công ty có sự tham dự của:

Các Ông/Bà là thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC kiêm Chủ tịch HĐQT TCT; Ông Đỗ Trọng Quỳnh ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ông Trần Tuấn Anh ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT đã chủ trì Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Các đại biểu tham dự đã nghe Tổng Giám đốc Đỗ Trọng Quỳnh trình bày Báo cáo kết quả SX – KD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của TCT:

Đối với Công ty Mẹ, năm 2017 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều vượt so với kế hoạch năm và có sự tăng trưởng cao với năm 2016. Tổng doanh thu đạt 4.480 tỷ đồng, bằng 108,9% kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế đạt 1.069 tỷ đồng bằng 241% so với kế hoạch; doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng theo thứ tự 30,4% và 191,7% so với kết quả thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức: 12%, bằng 120% so với kế hoạch năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2016.

Kết quả kinh doanh (hợp nhất của Tổng công ty): Tổng doanh thu đạt 10.889 tỷ đồng, bằng 127% so với thực hiện năm 2016 và Lợi nhuận sau thuế đạt 1.629 tỷ đồng bằng 229% so với thực hiện năm 2016.

Về hoạt động xây lắp tiếp tục phát triển về chất và lượng: Doanh thu xây lắp tăng 10,6% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận gộp từ xây lắp đạt 102,1% so với kế hoạch năm và tăng 54% so với kết quả thực hiện năm 2016; Giá trị các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2017 là 2.447 tỷ đồng, trong đó nhiều công trình có giá trị lớn đã mang về nguồn việc cho năm 2017 và gối đầu sang năm 2018.

Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Công ty Mẹ tập trung triển khai đạt tiến độ các dự án: 97-99 Láng Hạ, 2B Vinata, 25 Nguyễn Huy Tưởng; Công tác bán hàng tại các dự án: 97-99 Láng Hạ, 2B Vinata đạt kết quả tốt. Tổng công ty tích cực hoàn thành giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư để có thể sớm khởi công dự án 93 Láng Hạ.

Tổng Giám đốc Đỗ Trọng Quỳnh trình bày báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội

Năm 2017, Tổng Công ty đã hỗ trợ các công ty thành viên đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư bất động sản: Dự án nhà chung cư CT4 (Vimeco), dự án khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (golden silk), triển khai tiểu dự án Lô Biệt thự BT5 thuộc dự án Khu đô thị Bắc An Khánh, các sản phẩm của dự án đã hiện hữu và được phân phối ra thị trường, góp phần cải thiện hình ảnh chung của Khu đô thị, mang lại nguồn việc xây lắp và lợi nhuận cho Tổng Công ty.

Về công tác tái cấu trúc:

Trong năm 2017 Tổng công ty mẹ đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty Vinaconex 7, Vinata, Công ty Viwasupco; thoái một phần vốn tại VC2, VC9, VC 12; thu tiền chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vinaconex Dung Quất, Nhiệt điện Quảng Ninh, Quỹ đầu tư phát triển Việt Nam và Công ty tài chính Vinaconex Viettel. Doanh thu thực hiện từ công tác thoái vốn của Tổng công ty là 935,8 tỷ đồng vượt kế hoạch 557,58%; lợi nhuận thu về là 931,7 tỷ đồng vượt kế hoạch 436,86%.  Công tác tái cấu trúc được Ban điều hành thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng công ty.

Tổng công ty mẹ cũng đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại một số đơn vị hoạt động ổn định, phát triển như Vinaconex 25, Công ty Bất động sản Vinaconex, Nedi2 và đầu tư thành lập 02 Công ty TNHH một thành viên là Vinaconex đầu tư và Vinaconex xây lắp.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Tổng Công ty có vốn góp tại 44 đơn vị. Danh mục đầu tư vốn của Tổng Công ty trong năm 2017 đã được giảm bớt từ 46 đơn vị (thời điểm 31/12/2016) xuống còn 44 đơn vị tại thời điểm 31/12/2017.

Ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước, năm qua, Tổng công ty vinh dự được trao tặng các giải thưởng, chứng nhận cao quý: Chứng nhận đạt TOP10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam (tháng 8/2017);  Top 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị tốt nhất tại HNX năm 2016-2017 (tháng 11/2017).

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2017, Tổng Công ty Vinaconex bước vào năm kế hoạch 2018 với quyết tâm vượt mọi khó khăn để tiếp tục ổn định, phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng cao hiệu quả, giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ năm 2018 đều có sự tăng trưởng cao so với thực hiện 2016 (không bao gồm kết quả thoái vốn của Viwasupco): Doanh thu là 4.491 tỷ đồng, tăng 121%, Lợi nhuận sau thuế là 191 tỷ đồng tăng 107%, tỷ lệ cổ tức là 12% bằng 100% so với thực hiện năm 2016.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo của HĐQT

Đại hội cũng đã nghe ông Nguyễn Đức Chi Chủ tịch HĐTV SCIC kiêm Chủ tịch HĐQT TCT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017; ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của TCT, công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2018 và các văn bản quan trọng khác.

Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu bổ sung Ông Bùi Anh Vũ thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Viettel là thành viên Ban Kiểm soát TCT nhiệm kỳ 2017 -2022 thay thế ông Nguyễn Quang Minh đã có đơn xin từ nhiệm.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành rất cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h45 ’ cùng ngày.

Đối tác