Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật
  • 24 Tháng Năm, 2018

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Kinh doanh bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh doanh then chốt của VINACONEX. Lĩnh vực này được Tổng công ty quan tâm và phát triển từ…

Xem Tiếp
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
  • 24 Tháng Năm, 2018

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh doanh then chốt của VINACONEX. Lĩnh vực này được Tổng công ty quan tâm và phát triển từ…

Xem Tiếp
Đối tác