TẦM NHÌN

Trở thành Công ty hàng đầu về đầu tư trong các lĩnh vực: bất động sản nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật (đường, cấp nước…) và thủy điện.

SỨ MỆNH

  • Xây dựng thương hiệu VINACONEX bằng việc hợp tác lâu dài dựa trên hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng;
  • Mang tới nhiều giá trị cho Tổng công ty thông qua việc tăng trưởng và lợi nhuận;
  • Tiếp tục đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng các sản phẩm BĐS có chất lượng.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Là Công ty Đầu tư quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư dự án, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực Tổng công ty có kinh nghiệm bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua đầu tư vốn vào các Công ty dự án.

Đối tác