Lễ Ra Mắt VINACONEX CM Và VINACONEX INVEST
  • 10 Tháng Sáu, 2018

Lễ ra mắt VINACONEX CM và VINACONEX INVEST

Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT và Ban điều hành TCT đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết thành lập và tổ chức…

Xem Tiếp
Đối tác